1VQ4Z

The structure of the transition state analogue "daa" bound to the large ribosomal subunit of haloarcula marismortui
Total Genus 14
Loading diagram...

The genus trace: a function that shows values of genus (vertical axis) for subchains spanned between the first residue, and all other residues (shown on horizontal axis). The number of the latter residue and the genus of a given subchain are shown interactively.

Total Genus
14
sequence length
73
structure length
73
Chain Sequence
RSGRFGARYGRVSRRRVAEIESEMNEDHACPNCGEDRVDRQGTGIWQCSYCDYKFTGGSYKPETPGGKTVRRS
Loading diagram...

The genus matrix. At position (x,y) a genus value for a subchain spanned between x’th and y’th residue is shown. Values of the genus are represented by color, according to the scale given on the right.

Structure visualization

After clicking on a point (x,y) in the genus matrix above, a subchain from x to y is shown in color.

Chord Diagram
{{ tooltip.sname }} connected with {{ tooltip.tname }} : {{qFormat(tooltip.svalue) }}
molecule keywords 23S ribosomal rna
publication title Structural Insights into the Roles of Water and the 2' Hydroxyl of the P Site tRNA in the Peptidyl Transferase Reaction.
pubmed doi rcsb
molecule tags Ribosome
total genus 14
structure length 73
sequence length 73
ec nomenclature
pdb deposition date 2004-12-16
Image from the rcsb pdb (www.rcsb.org)
cath code
ClassArchitectureTopologyHomologyDomain
2.20.25.30 Mainly Beta Single Sheet N-terminal domain of TfIIb N-terminal domain of TfIIb 1vq4Z00
3CMEZ 3CME1 1VQ9Z 1M1K2 1M902 1VQNZ 3CCRZ 1VQ91 1VQN1 1VQMZ 3CCR1 1Q7Y1 1VQM1 1N8R1 3CMAZ 3CC4Z 3CMA1 3CC41 1YIJZ 1K8A1 1YIJ1 3G6EZ 1VQKZ 2QA4Z 3G6E1 1Q862 1VQK1 3CCMZ 2QA41 1K9M1 3CXCZ 3CCM1 3CXCY 1KC81 1KD11 1VQLZ 3CCUZ 3CC2Z 1VQL1 3CCU1 3CCEZ 1Q812 1M901 3CC21 1QVFZ 3CCQZ 2OTJZ 1VQOZ 3CCQ1 1QVFY 3CCSZ 1YJ9Z 1VQO1 2OTJ1 1VQ5Z 3CCS1 1YJ91 1YJNZ 1VQ51 1YJN1 1S72Z 1K732 1S721 1Q822 1YI2Z 1YI21 3CD6Z 3CD61 1KQSZ 3CCLZ 1Q811 1M1K1 3CCL1 3CCVZ 1YHQZ 1W2BZ 3CCE1 3CCV1 1YHQ1 1W2BY 1QVGZ 1K8A2 1K731 3OW2Z 1NJI2 3I56Z 3CPWZ 3OW2Y 3I561 1VQ7Z 3I55Z 1KC82 1Q861 1VQ71 1VQPZ 3CC7Z 3I551 1KD12 1VQ6Z 1VQP1 3CC71 3CCJZ 1VQ61 2OTLZ 3CCJ1 2OTL1 1KQSY 1JJ2Z 1Q7Y2 1VQ8Z 1JJ2Y 1N8R2 1VQ81 3G71Z 3G711 1YJWZ 1YITZ 1QVGY 1YJW1 1NJI1 1YIT1 1Q821 1K9M2 1VQ4Z 3G4SZ 2QEXZ 1VQ41 3CPWY 3G4S1 2QEX1
chains in the Genus database with same CATH superfamily
3NDIA 1RLYA 3CME1 3GTLI 5CM2M 1VQN1 1VQMZ 1TFIA 1VLAA 1YUAA 3H3VJ 3CMA1 3CC41 4E32A 2QA4Z 2W03A 2LEXA 4A3MI 1K9M1 1Z01A 3CCM1 3S17I 4E33A 4TNUA 5T64A 2VUGA 1KC81 2NVYI 3CCUZ 2JIPA 4RVHA 2H85A 1M901 1Q812 3GCFA 2HU9A 1R9TI 3GTJI 5LL6f 4A3BI 1QVFY 3CCSZ 4EWCA 5FLMI 2IZ4A 3NH4A 3K7AI 5T67A 1ZH1A 4MD9A 3M3YI 4BXXI 1K732 1S721 4X6AI 2QR1B 4MRIA 2OOYB 1TWHI 3EERA 2R6MA 2VPXA 1S7MA 2YADA 1P9NA 3KIHA 4A93I 3S2HI 4Y7NI 1WIIA 1I6HI 1W2BZ 3CCE1 3F3PC 2JUBA 2J6AA 2V8IA 2JS4A 4NH1C 1TWCI 1NJI2 4NBCA 4A3JI 2P28A 3MONA 1Q861 1VQ71 2NVTI 1VQPZ 3NDJA 3I551 1QYPA 3P5JB 1TWAI 3RZDI 2NVXI 2OTL1 1KQSY 1JJ2Z 3TDHB 5A2Qf 1N8R2 1JWHC 5C4XI 1Y1VI 4RV9A 4NBEA 4MONA 2IZ3A 2GU2A 1SFOI 5IT9f 2JA6I 2JR6A 1M1K2 2E7ZA 1VQ91 3D2LA 3CCR1 2E2II 3PO3S 1NUIA 3J81b 1YIJZ 2Q4ZA 2K5RA 4NB8A 1ML8A 3G6EZ 3MZLB 3IFUA 3J80b 1VQK1 3HOXI 3CXCZ 2YU9I 3JAMb 3QWUA 2JA8I 3HOYI 4MXUA 4NBGA 3S1MI 3HOUI 3CC2Z 1VQL1 3CCEZ 4NOZA 3CCQ1 1YJ9Z 2OTJ1 1VQO1 5AN9F 1VQ5Z 2JIOA 3S16I 1YJN1 5FLXf 4BY7I 2GTHA 2M6NA 2V8KA 1Q822 1YI21 2VF1A 3CD61 3FKII 4A3EI 2PM9A 1KQSZ 2I3CA 5IP9I 3CCLZ 1Y1VS 2LIYA 3S1RI 4NBDA 1Q811 3CCVZ 1YHQZ 2WB1A 1FDOA 2NAPA 3BG1B 2RPRA 1K731 3FQQA 3OW2Y 3I561 2W04A 3PO3I 1KC82 3CC7Z 3IX0A 4BY1I 2KI7B 1VQ61 2V8JA 3D9XA 3CCJ1 3F3FC 1Q7Y2 1VQ8Z 2QREB 2LFUA 3S1NI 3G711 1X0TA 4HGYA 2R92I 1YITZ 1QVGY 1YJW1 1NJI1 3I07A 3HOVI 2K3RA 2QEXZ 1VQ41 3GTPI 4RVFA 1X3ZA 3G4S1 1RO2A 2RHBA 2M48A 3CMEZ 1Y1WI 1VQNZ 4NBFA 1KRLA 2E2HI 1VQM1 3GKQA 2JIQA 1N8R1 1QF8A 2IV2X 3CMAZ 4BBSI 3CC4Z 3Q87A 2HF1A 1K8A1 2O53A 1FDIA 3NH5A 3FQMA 1Q862 3CCMZ 2QA41 4DGLA 2JNYA 3KIFA 2GTIA 1YUKA 2DE7A 2QKDA 3BG0B 2JA5I 3NFZA 3GTQI 5D1OB 1N2FA 3H0GI 4MD8A 1KD11 2AYDA 4HH4A 3CCU1 1QVFZ 2ZAEB 2RIQA 5IP7I 1LQLA 2QRDB 3CCS1 1K83I 3S2DI 2E2JI 1S72Z 1WCMI 3HOWI 1RNIA 1USPA 2Q51A 3GTKI 2P3YA 3IR7A 4Y52I 2V45A 3PO2I 3S1QI 3TE5B 4E2WA 2R93I 1W2BY 4DK1A 1QVGZ 2PMZA 1X3WA 5D1PA 4QTUA 4BBRI 2OZKA 1VQ7Z 1USPB 2QLVB 3I55Z 3ESWA 1VQP1 1WZNA 3LUSA 2OTLZ 2KPIA 2AKLA 2RBLA 1ZB9A 1JJ2Y 3VMGA 5A2Qb 2VPZA 3HOZI 2E9HA 1ZB8A 3EEDA 1K9M2 3IF8A 4S1TA 3CPWY 3GTMS 1I3QI 1TWGI 1Q16A 2R7ZI 3S15I 3M4OI 4A3DI 3D6WA 5C4JI 1VQ9Z 4RVGA 1M902 5IT9b 2VPWA 1RQFA 3J81f 3CCRZ 3GTGI 4NBHA 1Q7Y1 2F4OA 3VMHA 1RO4A 1DL6A 2DE5A 3U50C 3J80f 2JIMA 3S14I 2DE6A 2O4HA 4E31A 3JAMf 1YIJ1 4A3LI 1L1OC 4A3FI 4A3II 1VQKZ 3G6E1 2JIRA 5C3EI 2V3VA 4NBAA 3CXCY 2VPYA 1QXFA 1VQLZ 5D1OA 3T4NB 3VMIA 1TWFI 3NH8A 3I4NI 3CC21 4MD7A 3CCQZ 2OTJZ 1VQOZ 4A3GI 3CQZI 1RO0A 5C44I 2NVQI 2BJOA 1YJ91 1PFTA 1YJNZ 1VQ51 3HKZA 1Z02A 1YI2Z 3I4MI 2G2KA 4QTTA 4AYBA 4RVDA 2OOXB 5FLXb 4DQYB 3CD6Z 4MH4A 4NB9A 4NFRA 3RZOI 3MZKB 1I50I 2JMOA 3VTNA 4RS4A 2RT9A 5T6BA 1M1K1 3CCL1 3GTMI 2PK7A 3CCV1 1YHQ1 4E30A 4CL1A 1WW9A 4XX2A 1K8A2 3OW2Z 3GTOI 3I56Z 3CPWZ 2B63I 4A3KI 4A3CI 1WJ2A 1Z03A 4E2YA 1KD12 1VQ6Z 3CC71 3CCJZ 2QRCB 4NBBA 2F4MA 4E2XA 2VUMI 2JA7I 1SIWA 2WAQA 1VQ81 3G71Z 1NP6A 3VB9A 4HGZA 1Y8CA 1YJWZ 1YIT1 1Q821 4E2ZA 2EGTA 1VQ4Z 3J7A4 1AA6A 3G4SZ 2Y0SA 2QEX1
chains in the Genus database with same CATH topology
3NDIA 1RLYA 3CME1 3GTLI 5CM2M 1VQN1 1VQMZ 1TFIA 1VLAA 1YUAA 3H3VJ 3CMA1 3CC41 4E32A 2QA4Z 2W03A 4A3MI 1K9M1 1Z01A 3CCM1 3S17I 4E33A 4TNUA 5T64A 2VUGA 1KC81 2NVYI 3CCUZ 4RVHA 2H85A 1M901 1Q812 3GCFA 2HU9A 1R9TI 3GTJI 5LL6f 4A3BI 1QVFY 3CCSZ 4EWCA 5FLMI 2IZ4A 3NH4A 3K7AI 5T67A 1ZH1A 4MD9A 3M3YI 4BXXI 1K732 1S721 4X6AI 2QR1B 4MRIA 2OOYB 1TWHI 3EERA 2R6MA 1S7MA 2YADA 1P9NA 3KIHA 4A93I 3S2HI 4Y7NI 1WIIA 1I6HI 1W2BZ 3CCE1 3F3PC 2JUBA 2J6AA 2V8IA 2JS4A 4NH1C 1TWCI 1NJI2 4NBCA 4A3JI 2P28A 3MONA 1Q861 1VQ71 2NVTI 1VQPZ 3NDJA 3I551 1QYPA 3P5JB 1TWAI 3RZDI 2NVXI 2OTL1 1KQSY 1JJ2Z 3TDHB 5A2Qf 1N8R2 1JWHC 5C4XI 1Y1VI 4RV9A 4NBEA 4MONA 2IZ3A 2GU2A 1SFOI 5IT9f 2JA6I 2JR6A 1M1K2 1VQ91 3CCR1 2E2II 3PO3S 1NUIA 3J81b 1YIJZ 2Q4ZA 2K5RA 4NB8A 1ML8A 3G6EZ 3MZLB 3IFUA 3J80b 1VQK1 3HOXI 3CXCZ 2YU9I 3JAMb 3QWUA 2JA8I 3HOYI 4MXUA 4NBGA 3S1MI 3HOUI 3CC2Z 1VQL1 3CCEZ 4NOZA 3CCQ1 1YJ9Z 2OTJ1 1VQO1 5AN9F 1VQ5Z 3S16I 1YJN1 5FLXf 4BY7I 2GTHA 2M6NA 2V8KA 1Q822 1YI21 2VF1A 3CD61 3FKII 4A3EI 2PM9A 1KQSZ 2I3CA 5IP9I 3CCLZ 1Y1VS 2LIYA 3S1RI 4NBDA 1Q811 3CCVZ 1YHQZ 2WB1A 3BG1B 2RPRA 1K731 3FQQA 3OW2Y 3I561 2W04A 3PO3I 1KC82 3CC7Z 3IX0A 4BY1I 2KI7B 1VQ61 2V8JA 3D9XA 3CCJ1 3F3FC 1Q7Y2 1VQ8Z 2QREB 2LFUA 3S1NI 3G711 1X0TA 4HGYA 2R92I 1YITZ 1QVGY 1YJW1 1NJI1 3I07A 3HOVI 2K3RA 2QEXZ 1VQ41 3GTPI 4RVFA 1X3ZA 3G4S1 1RO2A 2RHBA 2M48A 3CMEZ 1Y1WI 1VQNZ 4NBFA 1KRLA 2E2HI 1VQM1 3GKQA 1N8R1 1QF8A 3CMAZ 4BBSI 3CC4Z 3Q87A 2HF1A 1K8A1 2O53A 3NH5A 3FQMA 1Q862 3CCMZ 2QA41 4DGLA 2JNYA 3KIFA 2GTIA 1YUKA 2DE7A 2QKDA 3BG0B 2JA5I 3NFZA 3GTQI 5D1OB 1N2FA 3H0GI 4MD8A 1KD11 4HH4A 3CCU1 1QVFZ 2ZAEB 2RIQA 5IP7I 1LQLA 2QRDB 3CCS1 1K83I 3S2DI 2E2JI 1S72Z 1WCMI 3HOWI 1RNIA 1USPA 2Q51A 3GTKI 2P3YA 4Y52I 3PO2I 3S1QI 3TE5B 4E2WA 2R93I 1W2BY 4DK1A 1QVGZ 2PMZA 1X3WA 5D1PA 4QTUA 4BBRI 2OZKA 1VQ7Z 1USPB 2QLVB 3I55Z 3ESWA 1VQP1 3LUSA 2OTLZ 2KPIA 2AKLA 2RBLA 1ZB9A 1JJ2Y 3VMGA 5A2Qb 3HOZI 2E9HA 1ZB8A 3EEDA 1K9M2 3IF8A 4S1TA 3CPWY 3GTMS 1I3QI 1TWGI 2R7ZI 3S15I 3M4OI 4A3DI 3D6WA 5C4JI 1VQ9Z 4RVGA 1M902 5IT9b 1RQFA 3J81f 3CCRZ 3GTGI 4NBHA 1Q7Y1 2F4OA 3VMHA 1RO4A 1DL6A 2DE5A 3U50C 3J80f 3S14I 2DE6A 2O4HA 4E31A 3JAMf 1YIJ1 4A3LI 1L1OC 4A3FI 4A3II 1VQKZ 3G6E1 5C3EI 4NBAA 3CXCY 1VQLZ 5D1OA 3T4NB 3VMIA 1TWFI 3NH8A 3I4NI 3CC21 4MD7A 3CCQZ 2OTJZ 1VQOZ 4A3GI 3CQZI 1RO0A 5C44I 2NVQI 2BJOA 1YJ91 1PFTA 1YJNZ 1VQ51 3HKZA 1Z02A 1YI2Z 3I4MI 2G2KA 4QTTA 4AYBA 4RVDA 2OOXB 5FLXb 4DQYB 3CD6Z 4MH4A 4NB9A 4NFRA 3RZOI 3MZKB 1I50I 2JMOA 3VTNA 4RS4A 2RT9A 5T6BA 1M1K1 3CCL1 3GTMI 2PK7A 3CCV1 1YHQ1 4E30A 4CL1A 1WW9A 4XX2A 1K8A2 3OW2Z 3GTOI 3I56Z 3CPWZ 2B63I 4A3KI 4A3CI 1Z03A 4E2YA 1KD12 1VQ6Z 3CC71 3CCJZ 2QRCB 4NBBA 2F4MA 4E2XA 2VUMI 2JA7I 2WAQA 1VQ81 3G71Z 1NP6A 3VB9A 4HGZA 1YJWZ 1YIT1 1Q821 4E2ZA 2EGTA 1VQ4Z 3J7A4 3G4SZ 2Y0SA 2QEX1
chains in the Genus database with same CATH homology


 
#chains in the Genus database with same CATH superfamily
 3CME Z; 3CME 1; 1VQ9 Z; 1M1K 2; 1M90 2; 1VQN Z; 3CCR Z; 1VQ9 1; 1VQN 1; 1VQM Z; 3CCR 1; 1Q7Y 1; 1VQM 1; 1N8R 1; 3CMA Z; 3CC4 Z; 3CMA 1; 3CC4 1; 1YIJ Z; 1K8A 1; 1YIJ 1; 3G6E Z; 1VQK Z; 2QA4 Z; 3G6E 1; 1Q86 2; 1VQK 1; 3CCM Z; 2QA4 1; 1K9M 1; 3CXC Z; 3CCM 1; 3CXC Y; 1KC8 1; 1KD1 1; 1VQL Z; 3CCU Z; 3CC2 Z; 1VQL 1; 3CCU 1; 3CCE Z; 1Q81 2; 1M90 1; 3CC2 1; 1QVF Z; 3CCQ Z; 2OTJ Z; 1VQO Z; 3CCQ 1; 1QVF Y; 3CCS Z; 1YJ9 Z; 1VQO 1; 2OTJ 1; 1VQ5 Z; 3CCS 1; 1YJ9 1; 1YJN Z; 1VQ5 1; 1YJN 1; 1S72 Z; 1K73 2; 1S72 1; 1Q82 2; 1YI2 Z; 1YI2 1; 3CD6 Z; 3CD6 1; 1KQS Z; 3CCL Z; 1Q81 1; 1M1K 1; 3CCL 1; 3CCV Z; 1YHQ Z; 1W2B Z; 3CCE 1; 3CCV 1; 1YHQ 1; 1W2B Y; 1QVG Z; 1K8A 2; 1K73 1; 3OW2 Z; 1NJI 2; 3I56 Z; 3CPW Z; 3OW2 Y; 3I56 1; 1VQ7 Z; 3I55 Z; 1KC8 2; 1Q86 1; 1VQ7 1; 1VQP Z; 3CC7 Z; 3I55 1; 1KD1 2; 1VQ6 Z; 1VQP 1; 3CC7 1; 3CCJ Z; 1VQ6 1; 2OTL Z; 3CCJ 1; 2OTL 1; 1KQS Y; 1JJ2 Z; 1Q7Y 2; 1VQ8 Z; 1JJ2 Y; 1N8R 2; 1VQ8 1; 3G71 Z; 3G71 1; 1YJW Z; 1YIT Z; 1QVG Y; 1YJW 1; 1NJI 1; 1YIT 1; 1Q82 1; 1K9M 2; 1VQ4 Z; 3G4S Z; 2QEX Z; 1VQ4 1; 3CPW Y; 3G4S 1; 2QEX 1; 
#chains in the Genus database with same CATH topology
 3NDI A; 1RLY A; 3CME 1; 3GTL I; 5CM2 M; 1VQN 1; 1VQM Z; 1TFI A; 1VLA A; 1YUA A; 3H3V J; 3CMA 1; 3CC4 1; 4E32 A; 2QA4 Z; 2W03 A; 2LEX A; 4A3M I; 1K9M 1; 1Z01 A; 3CCM 1; 3S17 I; 4E33 A; 4TNU A; 5T64 A; 2VUG A; 1KC8 1; 2NVY I; 3CCU Z; 2JIP A; 4RVH A; 2H85 A; 1M90 1; 1Q81 2; 3GCF A; 2HU9 A; 1R9T I; 3GTJ I; 5LL6 f; 4A3B I; 1QVF Y; 3CCS Z; 4EWC A; 5FLM I; 2IZ4 A; 3NH4 A; 3K7A I; 5T67 A; 1ZH1 A; 4MD9 A; 3M3Y I; 4BXX I; 1K73 2; 1S72 1; 4X6A I; 2QR1 B; 4MRI A; 2OOY B; 1TWH I; 3EER A; 2R6M A; 2VPX A; 1S7M A; 2YAD A; 1P9N A; 3KIH A; 4A93 I; 3S2H I; 4Y7N I; 1WII A; 1I6H I; 1W2B Z; 3CCE 1; 3F3P C; 2JUB A; 2J6A A; 2V8I A; 2JS4 A; 4NH1 C; 1TWC I; 1NJI 2; 4NBC A; 4A3J I; 2P28 A; 3MON A; 1Q86 1; 1VQ7 1; 2NVT I; 1VQP Z; 3NDJ A; 3I55 1; 1QYP A; 3P5J B; 1TWA I; 3RZD I; 2NVX I; 2OTL 1; 1KQS Y; 1JJ2 Z; 3TDH B; 5A2Q f; 1N8R 2; 1JWH C; 5C4X I; 1Y1V I; 4RV9 A; 4NBE A; 4MON A; 2IZ3 A; 2GU2 A; 1SFO I; 5IT9 f; 2JA6 I; 2JR6 A; 1M1K 2; 2E7Z A; 1VQ9 1; 3D2L A; 3CCR 1; 2E2I I; 3PO3 S; 1NUI A; 3J81 b; 1YIJ Z; 2Q4Z A; 2K5R A; 4NB8 A; 1ML8 A; 3G6E Z; 3MZL B; 3IFU A; 3J80 b; 1VQK 1; 3HOX I; 3CXC Z; 2YU9 I; 3JAM b; 3QWU A; 2JA8 I; 3HOY I; 4MXU A; 4NBG A; 3S1M I; 3HOU I; 3CC2 Z; 1VQL 1; 3CCE Z; 4NOZ A; 3CCQ 1; 1YJ9 Z; 2OTJ 1; 1VQO 1; 5AN9 F; 1VQ5 Z; 2JIO A; 3S16 I; 1YJN 1; 5FLX f; 4BY7 I; 2GTH A; 2M6N A; 2V8K A; 1Q82 2; 1YI2 1; 2VF1 A; 3CD6 1; 3FKI I; 4A3E I; 2PM9 A; 1KQS Z; 2I3C A; 5IP9 I; 3CCL Z; 1Y1V S; 2LIY A; 3S1R I; 4NBD A; 1Q81 1; 3CCV Z; 1YHQ Z; 2WB1 A; 1FDO A; 2NAP A; 3BG1 B; 2RPR A; 1K73 1; 3FQQ A; 3OW2 Y; 3I56 1; 2W04 A; 3PO3 I; 1KC8 2; 3CC7 Z; 3IX0 A; 4BY1 I; 2KI7 B; 1VQ6 1; 2V8J A; 3D9X A; 3CCJ 1; 3F3F C; 1Q7Y 2; 1VQ8 Z; 2QRE B; 2LFU A; 3S1N I; 3G71 1; 1X0T A; 4HGY A; 2R92 I; 1YIT Z; 1QVG Y; 1YJW 1; 1NJI 1; 3I07 A; 3HOV I; 2K3R A; 2QEX Z; 1VQ4 1; 3GTP I; 4RVF A; 1X3Z A; 3G4S 1; 1RO2 A; 2RHB A; 2M48 A; 3CME Z; 1Y1W I; 1VQN Z; 4NBF A; 1KRL A; 2E2H I; 1VQM 1; 3GKQ A; 2JIQ A; 1N8R 1; 1QF8 A; 2IV2 X; 3CMA Z; 4BBS I; 3CC4 Z; 3Q87 A; 2HF1 A; 1K8A 1; 2O53 A; 1FDI A; 3NH5 A; 3FQM A; 1Q86 2; 3CCM Z; 2QA4 1; 4DGL A; 2JNY A; 3KIF A; 2GTI A; 1YUK A; 2DE7 A; 2QKD A; 3BG0 B; 2JA5 I; 3NFZ A; 3GTQ I; 5D1O B; 1N2F A; 3H0G I; 4MD8 A; 1KD1 1; 2AYD A; 4HH4 A; 3CCU 1; 1QVF Z; 2ZAE B; 2RIQ A; 5IP7 I; 1LQL A; 2QRD B; 3CCS 1; 1K83 I; 3S2D I; 2E2J I; 1S72 Z; 1WCM I; 3HOW I; 1RNI A; 1USP A; 2Q51 A; 3GTK I; 2P3Y A; 3IR7 A; 4Y52 I; 2V45 A; 3PO2 I; 3S1Q I; 3TE5 B; 4E2W A; 2R93 I; 1W2B Y; 4DK1 A; 1QVG Z; 2PMZ A; 1X3W A; 5D1P A; 4QTU A; 4BBR I; 2OZK A; 1VQ7 Z; 1USP B; 2QLV B; 3I55 Z; 3ESW A; 1VQP 1; 1WZN A; 3LUS A; 2OTL Z; 2KPI A; 2AKL A; 2RBL A; 1ZB9 A; 1JJ2 Y; 3VMG A; 5A2Q b; 2VPZ A; 3HOZ I; 2E9H A; 1ZB8 A; 3EED A; 1K9M 2; 3IF8 A; 4S1T A; 3CPW Y; 3GTM S; 1I3Q I; 1TWG I; 1Q16 A; 2R7Z I; 3S15 I; 3M4O I; 4A3D I; 3D6W A; 5C4J I; 1VQ9 Z; 4RVG A; 1M90 2; 5IT9 b; 2VPW A; 1RQF A; 3J81 f; 3CCR Z; 3GTG I; 4NBH A; 1Q7Y 1; 2F4O A; 3VMH A; 1RO4 A; 1DL6 A; 2DE5 A; 3U50 C; 3J80 f; 2JIM A; 3S14 I; 2DE6 A; 2O4H A; 4E31 A; 3JAM f; 1YIJ 1; 4A3L I; 1L1O C; 4A3F I; 4A3I I; 1VQK Z; 3G6E 1; 2JIR A; 5C3E I; 2V3V A; 4NBA A; 3CXC Y; 2VPY A; 1QXF A; 1VQL Z; 5D1O A; 3T4N B; 3VMI A; 1TWF I; 3NH8 A; 3I4N I; 3CC2 1; 4MD7 A; 3CCQ Z; 2OTJ Z; 1VQO Z; 4A3G I; 3CQZ I; 1RO0 A; 5C44 I; 2NVQ I; 2BJO A; 1YJ9 1; 1PFT A; 1YJN Z; 1VQ5 1; 3HKZ A; 1Z02 A; 1YI2 Z; 3I4M I; 2G2K A; 4QTT A; 4AYB A; 4RVD A; 2OOX B; 5FLX b; 4DQY B; 3CD6 Z; 4MH4 A; 4NB9 A; 4NFR A; 3RZO I; 3MZK B; 1I50 I; 2JMO A; 3VTN A; 4RS4 A; 2RT9 A; 5T6B A; 1M1K 1; 3CCL 1; 3GTM I; 2PK7 A; 3CCV 1; 1YHQ 1; 4E30 A; 4CL1 A; 1WW9 A; 4XX2 A; 1K8A 2; 3OW2 Z; 3GTO I; 3I56 Z; 3CPW Z; 2B63 I; 4A3K I; 4A3C I; 1WJ2 A; 1Z03 A; 4E2Y A; 1KD1 2; 1VQ6 Z; 3CC7 1; 3CCJ Z; 2QRC B; 4NBB A; 2F4M A; 4E2X A; 2VUM I; 2JA7 I; 1SIW A; 2WAQ A; 1VQ8 1; 3G71 Z; 1NP6 A; 3VB9 A; 4HGZ A; 1Y8C A; 1YJW Z; 1YIT 1; 1Q82 1; 4E2Z A; 2EGT A; 1VQ4 Z; 3J7A 4; 1AA6 A; 3G4S Z; 2Y0S A; 2QEX 1; 
#chains in the Genus database with same CATH homology
 3NDI A; 1RLY A; 3CME 1; 3GTL I; 5CM2 M; 1VQN 1; 1VQM Z; 1TFI A; 1VLA A; 1YUA A; 3H3V J; 3CMA 1; 3CC4 1; 4E32 A; 2QA4 Z; 2W03 A; 4A3M I; 1K9M 1; 1Z01 A; 3CCM 1; 3S17 I; 4E33 A; 4TNU A; 5T64 A; 2VUG A; 1KC8 1; 2NVY I; 3CCU Z; 4RVH A; 2H85 A; 1M90 1; 1Q81 2; 3GCF A; 2HU9 A; 1R9T I; 3GTJ I; 5LL6 f; 4A3B I; 1QVF Y; 3CCS Z; 4EWC A; 5FLM I; 2IZ4 A; 3NH4 A; 3K7A I; 5T67 A; 1ZH1 A; 4MD9 A; 3M3Y I; 4BXX I; 1K73 2; 1S72 1; 4X6A I; 2QR1 B; 4MRI A; 2OOY B; 1TWH I; 3EER A; 2R6M A; 1S7M A; 2YAD A; 1P9N A; 3KIH A; 4A93 I; 3S2H I; 4Y7N I; 1WII A; 1I6H I; 1W2B Z; 3CCE 1; 3F3P C; 2JUB A; 2J6A A; 2V8I A; 2JS4 A; 4NH1 C; 1TWC I; 1NJI 2; 4NBC A; 4A3J I; 2P28 A; 3MON A; 1Q86 1; 1VQ7 1; 2NVT I; 1VQP Z; 3NDJ A; 3I55 1; 1QYP A; 3P5J B; 1TWA I; 3RZD I; 2NVX I; 2OTL 1; 1KQS Y; 1JJ2 Z; 3TDH B; 5A2Q f; 1N8R 2; 1JWH C; 5C4X I; 1Y1V I; 4RV9 A; 4NBE A; 4MON A; 2IZ3 A; 2GU2 A; 1SFO I; 5IT9 f; 2JA6 I; 2JR6 A; 1M1K 2; 1VQ9 1; 3CCR 1; 2E2I I; 3PO3 S; 1NUI A; 3J81 b; 1YIJ Z; 2Q4Z A; 2K5R A; 4NB8 A; 1ML8 A; 3G6E Z; 3MZL B; 3IFU A; 3J80 b; 1VQK 1; 3HOX I; 3CXC Z; 2YU9 I; 3JAM b; 3QWU A; 2JA8 I; 3HOY I; 4MXU A; 4NBG A; 3S1M I; 3HOU I; 3CC2 Z; 1VQL 1; 3CCE Z; 4NOZ A; 3CCQ 1; 1YJ9 Z; 2OTJ 1; 1VQO 1; 5AN9 F; 1VQ5 Z; 3S16 I; 1YJN 1; 5FLX f; 4BY7 I; 2GTH A; 2M6N A; 2V8K A; 1Q82 2; 1YI2 1; 2VF1 A; 3CD6 1; 3FKI I; 4A3E I; 2PM9 A; 1KQS Z; 2I3C A; 5IP9 I; 3CCL Z; 1Y1V S; 2LIY A; 3S1R I; 4NBD A; 1Q81 1; 3CCV Z; 1YHQ Z; 2WB1 A; 3BG1 B; 2RPR A; 1K73 1; 3FQQ A; 3OW2 Y; 3I56 1; 2W04 A; 3PO3 I; 1KC8 2; 3CC7 Z; 3IX0 A; 4BY1 I; 2KI7 B; 1VQ6 1; 2V8J A; 3D9X A; 3CCJ 1; 3F3F C; 1Q7Y 2; 1VQ8 Z; 2QRE B; 2LFU A; 3S1N I; 3G71 1; 1X0T A; 4HGY A; 2R92 I; 1YIT Z; 1QVG Y; 1YJW 1; 1NJI 1; 3I07 A; 3HOV I; 2K3R A; 2QEX Z; 1VQ4 1; 3GTP I; 4RVF A; 1X3Z A; 3G4S 1; 1RO2 A; 2RHB A; 2M48 A; 3CME Z; 1Y1W I; 1VQN Z; 4NBF A; 1KRL A; 2E2H I; 1VQM 1; 3GKQ A; 1N8R 1; 1QF8 A; 3CMA Z; 4BBS I; 3CC4 Z; 3Q87 A; 2HF1 A; 1K8A 1; 2O53 A; 3NH5 A; 3FQM A; 1Q86 2; 3CCM Z; 2QA4 1; 4DGL A; 2JNY A; 3KIF A; 2GTI A; 1YUK A; 2DE7 A; 2QKD A; 3BG0 B; 2JA5 I; 3NFZ A; 3GTQ I; 5D1O B; 1N2F A; 3H0G I; 4MD8 A; 1KD1 1; 4HH4 A; 3CCU 1; 1QVF Z; 2ZAE B; 2RIQ A; 5IP7 I; 1LQL A; 2QRD B; 3CCS 1; 1K83 I; 3S2D I; 2E2J I; 1S72 Z; 1WCM I; 3HOW I; 1RNI A; 1USP A; 2Q51 A; 3GTK I; 2P3Y A; 4Y52 I; 3PO2 I; 3S1Q I; 3TE5 B; 4E2W A; 2R93 I; 1W2B Y; 4DK1 A; 1QVG Z; 2PMZ A; 1X3W A; 5D1P A; 4QTU A; 4BBR I; 2OZK A; 1VQ7 Z; 1USP B; 2QLV B; 3I55 Z; 3ESW A; 1VQP 1; 3LUS A; 2OTL Z; 2KPI A; 2AKL A; 2RBL A; 1ZB9 A; 1JJ2 Y; 3VMG A; 5A2Q b; 3HOZ I; 2E9H A; 1ZB8 A; 3EED A; 1K9M 2; 3IF8 A; 4S1T A; 3CPW Y; 3GTM S; 1I3Q I; 1TWG I; 2R7Z I; 3S15 I; 3M4O I; 4A3D I; 3D6W A; 5C4J I; 1VQ9 Z; 4RVG A; 1M90 2; 5IT9 b; 1RQF A; 3J81 f; 3CCR Z; 3GTG I; 4NBH A; 1Q7Y 1; 2F4O A; 3VMH A; 1RO4 A; 1DL6 A; 2DE5 A; 3U50 C; 3J80 f; 3S14 I; 2DE6 A; 2O4H A; 4E31 A; 3JAM f; 1YIJ 1; 4A3L I; 1L1O C; 4A3F I; 4A3I I; 1VQK Z; 3G6E 1; 5C3E I; 4NBA A; 3CXC Y; 1VQL Z; 5D1O A; 3T4N B; 3VMI A; 1TWF I; 3NH8 A; 3I4N I; 3CC2 1; 4MD7 A; 3CCQ Z; 2OTJ Z; 1VQO Z; 4A3G I; 3CQZ I; 1RO0 A; 5C44 I; 2NVQ I; 2BJO A; 1YJ9 1; 1PFT A; 1YJN Z; 1VQ5 1; 3HKZ A; 1Z02 A; 1YI2 Z; 3I4M I; 2G2K A; 4QTT A; 4AYB A; 4RVD A; 2OOX B; 5FLX b; 4DQY B; 3CD6 Z; 4MH4 A; 4NB9 A; 4NFR A; 3RZO I; 3MZK B; 1I50 I; 2JMO A; 3VTN A; 4RS4 A; 2RT9 A; 5T6B A; 1M1K 1; 3CCL 1; 3GTM I; 2PK7 A; 3CCV 1; 1YHQ 1; 4E30 A; 4CL1 A; 1WW9 A; 4XX2 A; 1K8A 2; 3OW2 Z; 3GTO I; 3I56 Z; 3CPW Z; 2B63 I; 4A3K I; 4A3C I; 1Z03 A; 4E2Y A; 1KD1 2; 1VQ6 Z; 3CC7 1; 3CCJ Z; 2QRC B; 4NBB A; 2F4M A; 4E2X A; 2VUM I; 2JA7 I; 2WAQ A; 1VQ8 1; 3G71 Z; 1NP6 A; 3VB9 A; 4HGZ A; 1YJW Z; 1YIT 1; 1Q82 1; 4E2Z A; 2EGT A; 1VQ4 Z; 3J7A 4; 3G4S Z; 2Y0S A; 2QEX 1; 
...loading similar chains, please wait...
similar chains in the Genus database (?% sequence similarity)
...loading similar chains, please wait...
similar chains in the pdb database (?% sequence similarity)

 
#similar chains in the Genus database (?% sequence similarity)
...loading similar chains, please wait...
#similar chains, but unknotted
...loading similar chains, please wait...
#similar chains in the pdb database (?% sequence similarity)
...loading similar chains, please wait...